Privacy Policy

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om de lopende bestellingen of informatie aanvragen af te handelen. Deze gegevens zijn bestemd voor de interne databank van RDSM en worden niet doorgegeven aan derden, conform de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.