Verkoopsvoorwaarden

Transport

De vermelde prijzen zijn zonder transportkosten, tenzij anders vermeld. Transportkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht van de bestelde producten en van het land waarnaar verzonden moet worden.

Betaling

Betaling gebeurt op voorhand voor bestellingen uit Nederland. De Belgische en de Nederlandse posterijen hebben geen akkoorden voor betaling tegen rembours, zodat wij deze optie niet kunnen aanbieden aan onze Nederlandse klanten.

Voor bestellingen uit België gebeurt de betaling bij levering (tegen rembours). Het toestel wordt dan overhandigd door de postbode tegen betaling van het volledige verschuldigde bedrag.

Levering

Levering gebeurt uit stock. Indien een toestel niet voorradig is kan de leveringstermijn 4 weken bedragen.

Garantie

Tenzij anders vermeld geldt voor alle toestellen een garantieperiode van 1 jaar.

Elk toestel wordt geleverd met een factuur. De factuurdatum geldt als bewijs voor de garantie.

RDSM nv (de "Firma") garandeert dat zijn producten (het "Product") zonder fouten zijn voor de periode van één jaar vanaf de datum van aankoop. In het geval dat het Product van deze garantie moet genieten, heeft de Firma de keuze en dit zonder kosten om het Product te vervangen of te repareren (niet inbegrepen: het transport, de opslag, de levering of de installatie) door een identiek product of door een product dat beschikt over dezelfde karakteristieken en functionaliteiten overeenkomstig wat de Firma zal beslissen.

De Firma garandeert niet de installatie, het onderhoud of de reparatie van dit Product. De Firma is niet verantwoordelijk voor een auxiliair toestel dat niet door de Firma geleverd werd, dat bevestigd werd aan of gebruikt werd met het Product van de Firma, noch van het functioneren van het Product met alle auxiliaire toestellen, van deze toestellen en van het functioneren van deze toestellen met het Product, is uitdrukkelijk uitgesloten van deze gelimiteerde garantie. Bovendien zal de Firma niet verantwoordelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan het Product resulterend uit het gebruik of het functioneren van een auxiliair toestel die niet door de Firma zou geleverd zijn om gebruikt te worden samen met het Product.

De Firma verleent deze gelimiteerde garantie enkel aan de oorspronkelijke gebruiker. Deze gelimiteerde garantie en de herstellingen hierboven zijn gelimiteerd tot de Producten waarvan het gebruik, het onderhoud, de stockage en de installatie correct zijn, en die uitsluitend gebruikt werden voor het doel en het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, conform de instructies van de Firma. Deze garantie is niet van toepassing voor een Product waarvan de installatie, het functionneren of het onderhoud werden uitgevoerd in abnormale condities. Deze garantie is niet van toepassing voor een Product dat niet geinstalleerd werd volgens de specificaties van de Firma en/of de praktijken en standaarden van de industrie.

DEZE GARANTIE WERD TOEGEKEND IN DE PLAATS VAN ALLE FORMELE GARANTIES, IMPLICIETE GARANTIES, STATUTAIRE OF ANDERE, INBEGREPEN MAAR NIET GELIMITEERD TOT ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN KOOP- OF OVEREENKOMSTKWALITEIT. IN EEN PARTICULIER DOEL ZIJN ZE GELIMITEERD TOT DE DUUR VAN DEZE GELIMITEERDE GARANTIE OP GEEN ENKELE MANIERE EN ZONDER LIMITATIE, ZIJ HET DOOR CONTRACT BURGERLIJKE STRAFRECHTERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID, STRIKTE VERANTWOORDELIJKHEID, DE FIRMA ZAL NOOIT VERSCHULDIGD ZIJN JEGENS DE KOPER, OF JEGENS EEN DERDE PARTIJ VOOR DE BESCHADIGINGEN OF HET GEBRUIKSVERLIES, TIJDSVERLIES, ONGEMAK, COMMERCIEEL VERLIES OF ALLE ONDERGESCHIKT BESCHADIGINGEN, INDIRECTE OF SPECIALE OORZAKEN DOOR HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM EEN DERGELIJK PRODUCT TE GEBRUIKEN. IN HET GEVAL EEN DERGELIJK GEVAL DOOR DE WET ZAL HERROEPEN WORDEN, IS DE ENIGE VERPLICHTING VAN DE FIRMA HET PRODUCT TE HERSTELLEN OF TE VERVANGEN.

Indien het toestel, tijdens de garantieperiode, niet overeenkomt met de clausules van de gelimiteerde garantie uiteengezet hierboven, dient de koper een schriftelijke vraag voor garantie naar de Firma te sturen en na ontvangst van een goede en vereiste toelating, dient hij het Product terug te bezorgen aan de distributeur bij wie hij het toestel kocht, zodat het hersteld of gewisseld kan worden.